ترانه نی‌نی گل
شعر و آهنگ مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 0

به روی هر سینی گل

کنار شیرینی گل

به خاطر نی نی گل، به خاطر نی نی گل

از باغچه می چینی گل

تو آینه می بینی گل

به خاطر نی نی گل، به خاطر نی نی گل

چشا گل،گوشا گل، لبا گل، نی نی گل

بکش تو نقاشی گل، نی نی گل نی نی گل

تو آسمون نی نی گل

لباسمون نی نی گل

بخون یه شعر خوشگل

تو واسه مون نی نی گل

نی نی گلم بهارم

من دوست گل ستاره م

پری مهربونم

بچه ها رو دوست دارم

نی نی گل، نی نی گل

لینک‌های دانلود